Solicitude de asistencia a actividades

Debido á situación sanitaria vixente, establecemos este formulario para ter un rexistro de asistentes aos eventos que se requiran. Non esquezas levar o teu documento de identificación (dni, pasaporte…) para que poidamos comprobar a túa solicitude!

    Declaración responsabilidade Covid19

    • 982 297 496
    • 982 297 269
    • 982 297 444