SOLICITA A TÚA PRAZA!

  Estás empadroada/o en Lugo?

  Se non estás empadroado en Lugo, pero estudas ou traballas no municipio, achéganos o xustificante correspondente (matrícula / contrato de traballo)

  Autorización titor/a legal
  Se es menor de idade, achéganos a autorización do teu titor/a legal

  Elixe unha das seguintes opcións sobre o tratamento dos teus datos
  Xestión de Datos

  Declaración responsabilidade Covid19